Využití oslů

K čemu je takový osel vlastně dobrý...

Domácí mazlíček
Domácí mazlíček
Animoterapie
Animoterapie
Soumar
Soumar
Jezdecký osel
Jezdecký osel
Osel v zápřeží
Osel v zápřeží

Animoterapie aneb terapie za pomoci zvířat

Autor: Markéta Filipová

Typy animoterapie

Podle zaměření dělíme terapie za pomoci zvířat (tj. animoterapie nebo také zooterapie) na:

 • AAA = animal-assisted activities - aktivity za pomoci zvířat, kde se pomocí přirozeného kontaktu člověka a zvířete zaměřujeme na zlepšení kvality života klienta a obecnou aktivizaci
 • AAT = animal-assited therapy - terapii za pomoci zvířat, která je cíleným kontaktem, kde nasměrování a úkoly určuje odborník (fyzioterapeut, psycholog, speciální pedagog apod.) a animoterapie se tak stává podpůrnou metodou celkové rehabilitace klienta
 • AAE = animal-assisted education - vzdělávání za pomoci zvířat, kde pedagogové využívají pozitivní vliv zvířat na žáky se specifickými potřebami nebo jako součást zážitkové výuky
 • AACR = animal-assisted crisis response - krizová intervence za pomoci zvířat, kdy kontakt zvířete a člověka v krizové situaci/prostředí působí na odbourání stresu a napomáhá k celkovému zlepšení psychického a/nebo i fyzického stavu klienta.

Jak animoterapie léčí?

 • rozvíjí hrubou a jemnou motoriku,
 • podněcuje verbální i neverbální komunikaci
 • rozvíjí orientaci v prostoru a čase
 • pomáhá při nácviku koncentrace a paměti
 • rozvíjí sociální cítění, poznávání a složku citovou
 • působí také v rovině rozvoje motoriky s atributem rehabilitační práce a v relaxaci
 • na druhou stranu ale tam, kde je to třeba, vybízí k pohybu
 • zároveň má velký vliv na psychiku a přispívá k duševní rovnováze a motivaci

Animoterapeutičtí klienti

Animoterapie má výborné využití pro tělesně postižené (nejčasteji DMO, LMD, svalová dystrofie, epilepsie), pro mentálně postižené, pro klienty v rehabilitaci a jinak nemocné. U autistů pozvolným a dlouhodobým působením může zvíře plnit roli prostředníka mezi jejich světem a okolím. Věková škála klientely je opravdu široká od kojenců po seniory v nejrůznějších prostředích - sociální, vzdělávací a zdravotnická zařízení, ale třeba i v rodině klienta. Klienty mohou být také lidé celkově zdraví, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci. Například jsou evakuováni mimo domov v důsledku přírodní katastrofy, nehody nebo teroristického útoku, lidé momentálně přebývající v azylových domech apod. V těchto případech se animoterapie využívá především k odbourání stresu.

Lze využít i u dětí v dětských domovech, nebo i u dětí ve školkách, školách, jako zpestření výuky.

ANIMOTERAPIE POMOCÍ OSLA

Využití oslíku v animoterapii, má pestrou škálu - osel je zvíře kontaktní a při správném přístupu, klidné a spolehlivé. Nutný je správný chov, splněné všechny zásady welfare a využívat pouze zvíře zdravé, nezkažené se správnou socializací a výchovou.

 • Pro školy, školky
 • Pro rodiny s dětmi
 • Pro lidi, kteří se svým pobytem i prací vzdalují od přírody
 • Pro domovy důchodců
 • Pro lidi s různým psychickým, fyzickým postižením
 • Ostatní

Možné aktivity: 

 • Přítomnost zvířete (aktivity vedle osla)
 • Péče o zvíře (krmení, čištění)
 • Vedení oslů (procházky, trail, putování)
 • Ježdění (pomocí vodiče, výuky jezdectví)
 • Ostatní