Organizace chovu oslůChov oslů a jejich kříženců je v ČR organizován ve spolupráci následujících organizací:

1. Svaz chovatelů oslů /dříve SOS

 • zpracovává a aktualizuje koncepci rozvoje chovu oslů v ČR
 • vytváří plemenné standardy pro osla domácího 
 • je členem ASCHK ČR

2. ASCHK ČR - Asociace svazů chovatelů koní České Republiky

 • vede pro SCHO plemennou knihu osla domácího
 • prostředník mezi SCHO a ÚEK

3. ÚEK - Ústřední evidence koní

 • je součástí Národního hřebčína Kladruby nad Labem, s.p.o.. Vedení ústřední evidence koní zajišťuje smluvně pro Českomoravskou společnost chovatelů a.s., která je Ministerstvem zemědělství ČR pověřena vedením ústřední evidence všech druhů hospodářských zvířat


Chovatelské minimum v kostce:

Pokud vlastníte oslíky a plánujete jejich připuštění a reprodukci, věnujte pozornost legislativním bodům, které se na Vás ve věci chovu vztahují. 

Registrace hospodářství a chovatele, registr zvířat 

 • Každý chovatel, který drží koně ve vlastní nebo pronajaté stáji nebo na vlastním nebo pronajatém pozemku, se musí zaregistrovat jako chovatel a získat číslo hospodářství. Vzor tiskopisu zde
 • Chovatel má povinnost vést registr koní, oslů a jejich kříženců držených ve svém hospodářství, kam musí zaznamenat všechna zvířata umístěná na hospodářství, včetně zvířat cizích majitelů a zaznamenávat všechna jejich přemístění. Registry zasílá ÚEK chovatelům automaticky po přidělení čísla hospodářství. Registr se může vést i elektronicky na portálu farmáře: www.eagri.cz
 • další info naleznete na webu ÚEK - www.uek.cz

Identifikační doklad/Průkaz koně

 • Identifikační doklad je "občanka" pro osla, zapisují se do něj nejdůležitější informace a události jedince - číslo mikročipu, provedené veterinární úkony, jméno a adresu chovatele a majitelů atd. 
 • Hříbata před opuštěním hospodářství, v němž se hříbě narodilo, nejpozději však do 12 měsíců od data narození musí mít identifikační doklad (průkaz koně)
 • Průkaz koně obdržíte po provedení označení osla čipem a popisu osla inspektorem pověřeným ÚEK (seznam kontaktů najdete niž), osobu si můžete vybrat sami
 • Identifikační doklad musí být vždy dostupný s místě ustájení osla nebo s sebou na cestách
 • Do průkazu původu zapisuje veterinář provedené veterinární výkony - očkování, odčervení, léčení, kastraci
 • Změny skutečností - změna majitele, úhyn, kastrace, vývoz, ztráta, porážka se musí hlásit do 30 dnů od dne kdy skutečnost nastala
 • formulář změn ke stažení zde
 • další info naleznete na webu ÚEK - www.uek.cz

Chov oslů - reprodukce

Mám osličku, chci mít hříbata

 • k reprodukci se mohou využívat jen jedinci, zapsaní v Plemenné knize (PK) osla domácího vedené ASCHK ČR
 • Pro zápis oslíčky do PK je nutné, aby klisnu ohodnotil inspektor chovu (osoba pověřena ÚEK) a člen SCHO a to při hromadném svodu nebo individuální návštěvě chovatele.
 • Majitel klisny si může vybrat hřebce ze seznamu plemeníků (záložka Plemenní hřebci), případně se může obrátit na spolek pro výběr vhodného partnera
 • Podmínky připuštění  (místo, cena, délka pobytu s hřebcem atd) se domlouvá majiteli individuálně
 • Po připuštění majitel hřebce musí vydat majiteli klisny  "Připouštěcí lístek" (PL) - 2x
 • Do 14 dnů od porodů se 1. část PL zašle příslušnému pracovníku prováděcímu registraci
 • 2. část PL se použije jako základ pro registraci a označení hříběte (nejpozději 12 měsíců od narození nebo před opuštěním hospodářství)
 • další info naleznete na webu ÚEK - www.uek.cz, nebo kontaktujte ASCHK ČR www.aschk.cz

Mám hřebečka, chci ho využívat ve svém chovu nebo nabídnout pro připuštění ostatním

 • k reprodukci se mohou využívat jen jedinci, zapsaní v Plemenné knize (PK) osla domácího vedené ASCHK ČR
 • Pro zápis hřebce do PK je nutné, aby hřebce ohodnotil inspektor chovu (osoba pověřena ÚEK) a člen SCHO a to při hromadném svodu nebo individuální návštěvě chovatele. Vzor popisového listu zde
 • ...
 • Dále je nutné získat osvědčení o stanovení genetického typu (na žádost provede inspektor chovu při hodnocení odběr vzorků) a formulář se zašle na jeden z uvedených níže pracovišť provádějících genetické testování, vzor žádosti zde
 • ....
 • po obdržení protokolu o genetice se vyplní žádost o oprávnění k plemenitbě pro příslušný rok a zašle se poštou nebo mailem na ASCHK ČR. Vzor žádosti zde
 • ...
 • Obratem majitel hřebce obdrží "Připouštěcí rejstřík - PR" - knihu, kde se zapisují všechny připuštění v daném roce, po skončení připouštěcí sezóny se "PR" odešle zpět na ASCHK ČR. 
 • další info naleznete na webu ÚEK - www.uek.cz, nebo kontaktujte ASCHK ČR www.aschk.cz
 • podrobnější popis najdete rovněž zde
 • ...


Důležité odkazy pro chovatele


Ústřední evidence koní (ÚEK)

- registr plemeníků, připouštěcí rejstříky, registrace, označení a evidence oslů, vydávání průkazů koní, hlášení změn atd:

https://www.uek.cz/


Asociace svazů chovatelů koní ČR  (ASCHK ČR)

https://www.aschk.cz/


OPRÁVNĚNÉ OSOBY KE STANOVOVÁNÍ GENETICKÉHO TYPU A OVĚŘOVÁNÍ PŮVODU KONÍ

 • ČMSCH a.s., Laboratoř imunogenetiky
  252 09 Hradištko pod Medníkem
  Kontaktní osoba: Ing. Michaela Přibáňová, vedoucí laboratoře
  Telefon: 257896329, 257896226 - Fax: 257740491 - e-mail: priban@cmsch.cz
  www.cmsch.cz

 • Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
  Laboratoř agrogenomiky
  Zemědělská 1, 613 00 Brno
  Kontaktní osoba: Ing. Bc. Irena Vrtková, vedoucí laboratoře
  Telefon: 545 133 187, 607 753 219 - Fax: 545 133 176 - e-mail: irena.vrtkova@mendelu.cz
 • GENSERVICE s.r.o.
  Palackého 1-3
  612 42 Brno
  Kontaktní osoba: MVDr. Alena Hovorková
  Telefon: 541562186, 541562187, 604 206 758 - Fax: 541562187 - e-mail: genservice@volny.cz

 • GENOMIA s.r.o.
  Trnová 27
  330 13 Plzeň
  Kontaktní osoba: Mgr. Markéta Dajbychová
  Telefon: 724 028 493 - e-mail: marketa.dajbychova@genomia.cz
  www.facebook.com/genomia

EQUISERVIS KONZULENT, s.r.o. - registrace a označování pro osly  a jejich křížence s koňmi 

Sídlo: U Hřebčince 479, 397 01 Písek
Telefon: 774 690 265 - e-mail: equi.k@seznam.cz

 • Jan Chýle, Mimoňská 207, 471 23 Zákupy
  Telefon: 725 384 531 - e-mail: janchyle@seznam.cz
  Okresy: Benešov, Beroun, Česká Lípa, Děčín, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Litoměřice, Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk, Praha-východ, Praha-západ, Rakovník, Ústí nad Labem
 • Luboš Kozák, Masarykova 983, 373 41 Hluboká nad Vltavou
  Telefon: 387 965 716, 777 891 367 - e-mail: kozak.lubos@email.cz
  Okresy: České Budějovice, Český Krumlov, Jihlava, Jindřichův Hradec, Pelhřimov, Písek, Prachatice, Příbram, Strakonice, Tábor
 • Ing. Jan Šíma, Šumavská 3, 350 02 Cheb
  Telefon: 354 437 207, 777 242 685 - e-mail: simovi.kone@seznam.cz
  Okresy: Cheb, Chomutov, Karlovy Vary, Klatovy, Louny, Most, Plzeň jih, Plzeň sever, Rokycany, Sokolov, Tachov, Teplice

 • Michaela Kodadová, Svržno 20, Hostouň, 345 25
  Telefon: 777 231 549 - e-mail: kone.svrzno@seznam.cz
  Okresy: Domažlice a po dohodě s Ing.Šímou část okresu Klatovy a Tachov
 • Ing. Otakar Vondrouš, Kosice 44, 503 51 Chlumec nad Cidlinou
  Telefon: 777 953 637 - e-mail: otakar.vondrous@seznam.cz
  Okresy:Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Chrudim, Jablonec nad Nisou, Jičín, Liberec, Náchod, Pardubice, Rychnov nad Kněžnou, Semily, Svitavy, Trutnov, Ústí nad Orlicí
 • Ing. Lubomír Procházka, S.K.Neumanna 10/11, Moravský Krumlov, 672 01
  Telefon: 776 264 490 - e-mail: prochlub.rak@seznam.cz
  Okresy: Blansko, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Třebíč, Vyškov, Znojmo, Žďár nad Sázavou
 • Ing. Petr Rydval, Pšeník 11, Brno, 639 01
  Telefon: 608 861 516 - e-mail: rydval.petr@seznam.cz
  Okresy: Bruntál, Frýdek-Místek, Jeseník, Karviná, Kroměříž, Olomouc, Opava, Ostrava, Prostějov, Přerov, Šumperk, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín
 • MVDr. František Horník, Beskydská 475, Nový Jíčín - Žilina, 741 01
  Telefon: 602 524 866 - e-mail: hornik.frantisek@seznam.cz
  Okresy: Nový Jíčín

Kromě pracovníků firmy Equiservis Konzulent , s.r.o. označují osly a jejich křížence s koňmi také: 

 • MVDr. Jindřich Müller, Mnětice 126, Pardubice, 530 02
  Telefon: 603 579 583 - e-mail: ercmuller@seznam.cz
 • Ing. Stanislav Hošák, Lipová 629, Štěpánkovice, 747 28
  Telefon: 602 540 056 - e-mail: s.hosak@tiscali.cz
  604 693 662 - Ing. Roman Klos (Starojická Lhota 116, Starý Jičín, 741 01)
 • MVDr. Vít Holý, Borová 125, Bolatice, 747 23
  Telefon: 777 269 849 - e-mail: vit.holy@email.cz
 • Ing. Jiří Holík, Semovická 483, Bystřice, 257 51
  Telefon: 777 964 490 - e-mail: holik.kone@seznam.cz
 • Ing. Roman Klos, Starojická Lhota 116, Starý Jičín, 741 01
  Telefon: 604 693 662 - e-mail: klosroman@seznam.cz